Měli byste zájem o vzdělání dle nových rámcových vzdělávacích programů?

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Nevíte, jak začít s novými RVP pro informatiku na vaší škole? Máme pro vás komplexní řešení, jak vaši školu vybavit potřebným vybavením i jak proškolit vaše zaměstnance. Nabízíme jednodenní kurzy, ve kterých si vysvětlíme, jak zanést programování, prostorovou orientaci v 3D prostoru, ale i mnoho dalšího do výuky dle platných RVP. Tyto školení jsou až pro 15 pedagogických pracovníku, kteří po školení budou sami schopni začlenit oblast 3D do svých výukových hodin. Dále budou schopni vyrábět levné učební pomůcky nebo například robotické vozítka, který mohou ušetřit škole nemalé finanční prostředky. Pomocí našich návodů se škola může vybavit robotickou výukou už za několik desítek tisíc korun. 

 

Plnění cílů nových RVP se nemusíte vůbec bát a rádi vám se vším pomůžeme, tak aby finanční i časová náročnost byla co nejmenší a vybavení vám pomůžeme vybrat přesně na mírů. Výběr vybavení probíhá na základě ŠVP dané školy pro co největší všestrannost a využitelnost v co největším spektru předmětů. Pokud máte zájem o bezplatnou schůzku, kde vám ukážeme prostředí micro:bitu, tak nás neváhejte kontaktovat. 

3D tisk

Chtěli byste zavézt u vás na škole 3D technologie a naučit děti prostorovému myšlení? Tak pro vás máme školení pro pedagogické pracovní, které zahrnuje kurz kreslení v 3D prostředí, přípravu 3D objektů k tisku, práci s 3D tiskárnou a servis a údržba 3D tiskáren. Na kurzu se naučíte i vyrábět levné robotické vozítka. 
Pokud se chcete dozvědět, jak by mohla výuka probíhat, tak si nás můžete pozvat na projektový den pro děti, který trvá čtyři vyučovací hodiny. 

pavel.safl@omgrobotics.com

3D_Model

Programování mic:ro bit

Chtěli byste u vás na škole začít s novými RVP pro IT a programování? Tak pro vás máme komplexní řešení, které vám pomůže vaší školu vybavit, ale i zaškolit pedagogický personál, aby jste byli schopni splňovat nové RVP. Nabízíme vám elektroniku pro různá měření v odborných předmětech, zajímavé aplikace s humanitních předmětech nebo podklady pro výrobu robotických vozítek s micro:bitem. 

Pokud si neumíte představit, jak vše probíhám, tak si nás můžete pozvat na projektový den pro děti, kde vám i dětem vše ukážeme a uvidíte, jak jednoduše taková výuka probíhá. Dále nabízíme školení na micro:bit, kde si vše ukážeme od základu až po robotické vozítka nebo různá měření. Hodinová dotace takových školení je od vyučovacích hodin. 

pavel.safl@omgrobotics.com

LED_Zapojeni