Měli by jste zájem o vzdělání v 3D tisku nebo v programování dle platných RVP?

 

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Nevíte, jak začít s novými RVP pro informatiku na vaší škole? Máme pro vás komplexní řešení, jak vaši školu vybavit potřebným vybavením i jak proškolit vaše zaměstnance. Nabízíme jednodenní kurzy, ve kterých si vysvětlíme, jak zanést programování, prostorovou orientaci v 3D prostoru, ale i mnoho dalšího do výuky dle platných RVP.

 

Plnění cílů nových RVP se nemusíte vůbec bát a rádi vám se vším pomůžeme, tak aby finanční i časová náročnost byla co nejmenší a vybavení vám pomůžeme vybrat přesně na mírů. Výběr vybavení probíhá na základě ŠVP dané školy pro co největší všestrannost a využitelnost v co největším spektru předmětů. 

 3D tisk

Chtěli byste zavézt u vás na škole 3D technologie a naučit děti prostorovému myšlení? Tak pro vás máme školení pro pedagogické pracovní, které zahrnuje kurz kreslení v 3D prostředí, přípravu 3D objektů k tisku, práci s 3D tiskárnou a servis a údržba 3D tiskáren

Pro vzdělávání pedagogů v oblasti 3D tisku nás můžete kontaktovat na email:

pavel.safl@omgrobotics.com 

Programování mic:ro bit

Chtěli byste u vás na škole začít s novými RVP pro IT a programování? Tak pro vás máme komplexní řešení, které vám pomůže vaší školu vybavit, ale i zaškolit pedagogický personál, aby jste byli schopni splňovat nové RVP

Pro vzdělávání pedagogů v oblasti programování a IT  nás můžete kontaktovat na email:

pavel.safl@omgrobotics.com