Školení a projektové dny přímo na vaší škole

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Nevíte, jak začít s novými RVP pro informatiku na vaší škole? Máme pro vás komplexní řešení, jak vaši školu vybavit potřebným vybavením i jak proškolit vaše zaměstnance. Nabízíme projektové dny, kde si učitel prohlédne a zkusí jak vézt výuku programování s micro:bity a jak tyto zařízení může použít i pro další předměty, jako je fyzika, chemie a mnoho dalších. Nabízíme taktéž projektové dny zaměřené na polytechnickou výuku, kde si učitel vyzkouší jak probíhá výuka kreslení ve 3D prostoru a naučí se využívat 3D tisk pro výuku. Projektové dny jsou vedeny během jednoho dopoledne. Dále nabízíme i školení pro pedagogy, kde se pedagog dozví, jak pracovat s micro:bity a to od úplného začátku nebo může načerpat nové nápady a inspiraci, kde všude lze micro:bity použít ve výuce. Tyto školení jsou až pro 15 pedagogických pracovníku, kteří po školení budou sami schopni začlenit oblast 3D do svých výukových hodin. Dále budou schopni vyrábět levné učební pomůcky nebo například robotické vozítka, který mohou ušetřit škole nemalé finanční prostředky. Pomocí našich návodů se škola může vybavit robotickou výukou už za několik tisíc korun. 

Plnění cílů nových RVP se nemusíte vůbec bát a rádi vám se vším pomůžeme, tak aby finanční i časová náročnost byla co nejmenší a vybavení vám pomůžeme vybrat přesně na mírů. Výběr vybavení probíhá na základě ŠVP dané školy pro co největší všestrannost a využitelnost v co největším spektru předmětů. Pokud máte zájem o bezplatnou schůzku, kde vám ukážeme prostředí micro:bitu, tak nás neváhejte kontaktovat. Pokud máte zájem o projektový den nebo školení, tak si můžete přečíst níže co kurzy obsahuji. 

Obsah

Vypsaná školení 

Nyní nejsou vypsaná hromadná školení, ale můžete se hlásit individuálně a rádi za vámi zavítáme. 

Projektové dny u vás na škole

Pro základní a střední školy přinášíme vzdělávací projektové dny, které jsou strukturovány na 4 nebo 2 vyučovací hodiny. Tyto projektové dny nabízejí atraktivní aktivity propojené s reálným světem, zaměřené na interaktivitu účastníků a následnou reflexi získaných zkušeností při kreativních činnostech. 

Projektový den 3D tisk

Prezentace o 3D tisku: Účastníci budou seznámeni s principy a aplikacemi 3D tisku. Prezentace je založena na zajímavostech a faktech.

Praktická modelace: Účastníci dostanou příležitost si sami něco vytvořit a vymodelovat. Budou vedeni k vytvoření 3D objektů s důrazem na praktickou dovednost a kreativitu. 

Reálný 3D tisk: Vrcholem projektového dne je 3D tisk žáky vytvořených modelů. Účastníci uvidí a sami si vyzkouší proces transformace digitálního modelu na fyzický objekt, což jim umožní získat hlubší pochopení procesu. 

Cena za projektový den s délkou 4 vyučovacích hodin činí 4 500 Kč, lze hradit z realizace projektu OPJAK: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ. Tato částka zahrnuje náklady na lektory, materiál, stroje a všechny potřebné materiály pro tvorbu. Pokud se rozhodnete pro konaní projektového dne ve vaší škole, může být připočteno cestovné. Projektové dny na téma 3D tisku objednávejte pomocí e-mailu nebo telefonu níže. Dále je možné zaplatit projektový den hotově a to za 200 Kč/ os. Pokud se jedná o dvouhodinový workshop, tak je cena 160 Kč / os.

e-mailu  pavel.safl@omgrobotics.com
telefonicky na čísle +420 775 007 367 

3D_Model

Projektový den s mic:ro bitem

Prezentace o programování: Účastníci budou seznámeni s principy programování. Cílem prezentace je porozumění problematice programování – jak programování funguje a k čemu se využívá.

Práce s micro:bitem: Účastníci sami budou programovat. Nově nabyté znalosti si otestují na micro:bitu. Budou vedeni k vytvoření zprvu jednoduchých a postupně i složitějších programů.

Práce s roboty: Vrcholem projektového dne je demonstrace robotiky. Účastníci uvidí a sami si vyzkouší proces programování a následného zprovoznění robotického tanku. 

Cena za projektový den s délkou 4 vyučovacích hodin činí 4 500 Kč, která lze hradit z realizace projektu OPJAK – název: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ. Tato částka zahrnuje náklady na lektory, materiál, stroje a všechny potřebné materiály pro tvorbu. Dále je možné zaplatit projektový den hotově a to za 200 Kč/ os. Pokud se jedná o dvouhodinový workshop, tak je cena 160 Kč / os.

Pokud se rozhodnete pro konaní projektového dne ve vaší škole, může být připočteno cestovné. Projektové dny na téma micro:bitu objednávejte pomocí emailu nebo telefonu níže. 

e-mailu  pavel.safl@omgrobotics.com
telefonicky na čísle +420 775 007 367 

LED_Zapojeni

Školení pro pedagogické pracovníky

Pro základní a střední školy přinášíme vzdělávací školení pro pedagogické pracovníky, které jsou strukturovány na 4 až 8 vyučovacích hodin. 

Tyto školení nabízejí atraktivní aktivity propojené s reálným světem, zaměřené na interaktivitu účastníků a následné využití nově získaných znalostí při kreativních činnostech.

Školení na 3D tiskové technologie a kreslení v prostoru

Přednáška o 3D tisku: Účastníci budou seznámeni s principy a aplikacemi 3D tisku. Přednáška je založena na zajímavostech a faktech o propojení 3D tisku, robotiky a informatiky.

Praktická modelace: Účastníci dostanou příležitost sami tvořit a modelovat v prostředí TinkerCadu. Budou vedeni k vytvoření 3D objektů s důrazem na praktickou dovednost a kreativitu. V Tinkercadu si účastníci budou moct vyzkoušet i simulace a prostředí budou moci přepnout na  lego nebo minecraft. 

Reálný 3D tisk: Vrcholem projektového dne je 3D tisk účastníky vytvořených modelů. Účastníci uvidí a sami si vyzkouší proces transformace digitálního modelu na fyzický objekt, což jim umožní získat hlubší pochopení procesu. 

Cena za školení s délkou 4 vyučovacích hodin činí 5 000 Kč. Tato částka zahrnuje náklady na lektory, materiál, stroje a všechny potřebné materiály pro tvorbu. Pokud se rozhodnete pro konaní projektového dne ve vaší škole, může být připočteno cestovné. Cena je kalkulována na skupinu do 15 účastníků. 

Cena za dvoudenní školení o délce 8 hodin činí 8 000 Kč. Cena je kalkulována na skupinu do 15 účastníků. Tato částka zahrnuje náklady na lektory, materiál, stroje a všechny potřebné materiály pro tvorbu, ubytování atd. Školení lze hradit z realizace projektu OPJAK: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ. Školení na téma 3D tisku objednávejte pomocí e-mailu nebo telefonním čísle níže.

e-mailu  pavel.safl@omgrobotics.com
telefonicky na čísle +420 775 007 367 

AnemometrAnemometr pro micro:bit

Školení na mikropočítač micro:bit a jeho vnitřní a vnější periferie

Prezentace o programování: Účastníci budou seznámeni s principy programování. Cílem prezentace je  porozumění problematice programování.

Práce s micro:bitem: Účastníci si vyzkouší programování a nově nabyté znalosti si otestují na micro:bitu. Budou vedeni k vytvoření jednoduchých, ale i složitých programů, které poté mohou využít ve vlastní výuce.

Práce s roboty: V druhé části školení je demonstrace robotiky. Účastníci uvidí a sami si vyzkouší proces programování a následného zprovoznění robotického tanku. 

Práce s čidly a senzory: Vrcholem školení jsou ukázky možností využíti senzorů pro chemii, fyziku nebo další odborné předměty.  

Cena za školení s délkou 4 vyučovacích hodin činí 5 000 Kč. Tato částka zahrnuje náklady na lektory, materiál, stroje a všechny potřebné materiály pro tvorbu. Pokud se rozhodnete pro konaní projektového dne ve vaší škole, může být připočteno cestovné. Cena je kalkulována pro skupinu do 15 účastníků. 

Cena za dvoudenní školení o délce 8 hodin činí 8 000 Kč. Cena je kalkulována pro skupinu do 15 účastníků. Tato částka zahrnuje náklady na lektory, materiál, stroje a všechny potřebné materiály pro tvorbu, ubytování atd. Školení lze hradit z realizace projektu OPJAK – název: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ  

e-mailu  pavel.safl@omgrobotics.com
telefonicky na čísle +420 775 007 367