Komplexní školení na platformu micro:bit

Obsah

Info

Rádi byste splnili požadavky nových rámcových vzdělávacích programů pomocí jedné technologie? Tak to pro vás máme školení o mikropočítačích micro:bit pro začátečníky i pokročilé! 

Školení je zaměřeno na oblast využití  micro:bitu  v přírodovědných a humanitních předmětech. Na školení si vyzkoušíte měření veličin, robotiku z 3D tiskárny, senzoriku a například i hudební nástroje pro programování s micro:bitem.

Školení je naplánováno na 4 hodiny a každá hodina se bude věnovat jiné oblasti využití. Školení je vhodné pro pedagogy, kteří již micro:bity mají a ovládají, ale i pro začátečníky. 

Pokud budete mít po školení zájem, tak se bude konat ještě druhé školení, které se může konat u vás na škole, kde bychom vám pomohli například s vašim vybavením pro micro:bit a ukázali si jak micro:bit použit skoro pro všechny předměty na základních a středních školách. Ze školení bude vystaven certifikát pro možnost proplacení školení ze šablon OP JAK.

Registrovat se můžete zde: https://forms.gle/cMD1dWZcLkTHYtt38

 

Objednání nejbližšího termínu:

Nyní jsou vypsány kurzy pro Prahu v nových prostorech Vodafone na Stodulkách 

Programování micro:bitu  16.5.2024 14:00 až 18:00

Registrovat se můžete zde: https://forms.gle/cMD1dWZcLkTHYtt38

Registrace je spuštěna pro 15 osob a průběžně se zde bude objevovat počet volných míst.

programování micro:bitu  – Počet obsazených míst 3/15

Pokud byste měli školení u vás na škole tak stačí vyplnit formulář zvolit, že chcete pokračování kurzu u vás na škole s vaším vybavením.

1. blok: Programování a periferie micro:bitu

Informace: 

Tento blok začne jednoduchým programováním a ukázkou nahrávání programu, abychom zjistili kdo je na jaké úrovni. Následně budete rozdělení do skupin a pokročilejší si vyzkouší složitější programy a začátečníci se budou učit základy micro:bitu. V tomto bloku si účastník vyzkouší periferie micro:bitu a naučí se je ovládat způsobem, aby byl schopen své znalosti promítnou ihned do své výuky. 

 

2. Blok: Senzorika a měření s microbitem

Informace: 

Navazující blok je zaměřen na periferie pro měření veličin v přírodovědných předmětech a senzoriku. Tento blok naučí účastníky připojovat různé senzory a měřit veličiny jak micro:bitem, tak i externími senzory. Účastníci si podle návodu zapojí snímače a senzory a naučí se s nimi pracovat. Jedná se například o senzory teploty kapalin, teploty vzduchu, senzory pro měření vlhkosti nebo tlaku vzduchu, senzory kyslíku nebo pH. Dále si účastníci  vyzkouší anemometr a dostanou podklady a materiály k 3D tisku, aby si jej mohli vyhotovit u sebe na škole. 

3. blok: Micro:bit a Robotika

Informace: 

Třetí blok je zaměřen na robotiku pro micro:bit. Tento blok naučí účastníky využívat 3D tisk k tvorbě robotických vozítek, která jsou schopna nahradit drahé robotické hračky. Účastníci si vyzkouší naprogramovat robotické hračky pro výuku robotiky a naučí se pracovat se senzory ovládané micro:bitem pro robotiku. Účastníci si během školení vyzkouší robotické vozítka, které si pak podle podkladů budou moct vytvořit na škole.

Registrovat se můžete zde:
 https://forms.gle/cMD1dWZcLkTHYtt38