Rozšiřující deska MB2 - verze V2

Rozšíření MB2 micro:bit

Info:

Novější vylepšená varianta rozšíření MB2 pro micro:bit. Přesnější kontrola stavu baterie, indikace shromážděná na jednom místě. Změna polohy konektoru USB, vylepšené odolnější pouzdro konektoru. Novější varianta neobsahuje 5V výstup napájení, ale má kvalitnější značkový buck/boost převodník.

Ke stažení:

Rozšiřující deska MB2 - starší verze

Obsah

Připojení Micro:bitu

Micro:bit připojujeme vždy tlačítky směrem vzhůru, tak abychom viděli piny na desce. Konektor pro micro:bit je jednostranný, takže desku nemůžeme pokazit špatným zasunutím. Micro:bit  vždy vkládáme opatrně a bez použití větší síly. 

Napájení desky

Napájení micro:bitem

Rozšiřující desku MB2 můžeme používat i bez napájení rozhraní. Tato varianta je vhodná zejména, když nemáme napájecí akumulátor. Bohužel bez připojení akumulátoru ztratíme možnost volnosti a pohybu bez zbytečných kabelů, a tudíž se musíme orientovat pouze na statické aplikace.

V případě, že není připojeno externí napájení není možné využívat zdroj napájení z desky 5V, který je na desce vyznačen červenými piny a označením SCL SDA. 

Pro statické aplikace však můžeme využít napájení pomocí USB přes rozhraní „Battery charging“ a tím zabezpečit plnou funkčnost desky.

S použitím akumulátoru

Pro napájení musíme využit specifikovaný akumulátor, který lze zakoupit na našem e-shopu. Akumulátor připojíme pomocí konektoru Molex na zadní straně rozšiřující desky. Při prvním připojení akumulátoru doporučujeme akumulátor nabít pomocí USB rozhraní.

Proces nabíjení nám usnadní led dioda, která je nám schopna za pomocí světelné signalizace říct v jakém stadiu nabíjení se zrovna akumulátor nachází. 

Proces nabíjení je signalizován svíticí červenou diodou „Charging status“. Po ukončení nabíjení začne svítit signalizační led dioda a můžeme zařízení začít plně využívat.

Zapnutí/vypnutí Rozšíření MB2

Rozšíření MB2 se zapíná a vypíná pomocí vypínače „Power switch“ na levé straně desky MB2. Nad vypínačem se nachází informační led dioda, která nám značí zelenou barvou, jestli je deska zapnutí či vypnutá. V zapnutém stavu dioda svítí zelenou barvou. 

Stav nabití/vybití akumulátoru nám indikuje červená led dioda „Battery level“. Indikace pomocí LED diody je řízena analogově, což znamená že vybití baterie je přímo úměrné stavu vybití akumulátoru.
Informace o stavu baterie je pouze orientační a její hlavní účel je signalizace před úplným vybitím. Proto před každým využitím doporučujeme akumulátor nabít.
 
Rozšíření MB2, skladujeme vždy s plně nabitém stavu akumulátoru.

Práce s rozšířením

Pro práci s rozhraním pinů, používáme základní bločky které najdeme v základním menu prostředí makecode.

Není potřebné instalovat žádné další dodatečné rozšíření.

Poznámka: 

  • Tento výrobek netvoří samostatný funkční celek a může vyžadovat odbornou montáž.
  • Fotografie výrobků odpovídají reálnému produktu, ale ve výjimečných případech se může lišit, například v barevném provedení.
  • Příklady využití najdete v sekci projekty.