Rozšiřující deska MB1 - návod

Obsah

Připojení Micro:bitu

 Připojení Micro:bitu není vůbec složité, protože ho stačí jen zasunou do konektoru. Micro:bit do konektoru zasunujeme tlačítky směrem k delší části desky, kde jsou umístěny konektory a RGB LED. Konektor pro micro:bit je jednostranný, takže desku nemůžeme pokazit špatným zasunutím. Micro:bit  vždy vkládáme opatrně a bez použití větší síly. 

Napájení desky

Napájení micro:bitem

Základní rozhraní rozšíření je možné používat i bez připojení externího zdroje energie, který se připojuje do konektorů power input. Jako základní rozhraní lze použít jen piny přímo vyvedené z micro:bitu. Tyto piny jsou označené micro:bit pinout. Tyto piny najdeme na delší straně desky uprostřed na pravé straně (černé a bílé).  Pro použití zbylých periferií musíme připojit externí zdroj napájení do konektoru power input.

Externí napájení

Externí napájení můžeme realizovat dvěma způsoby. První možnost je využití univerzální svorkovnice, která má označení + a – pro označení polarity. Druhá možnost je využití napájecího DC konektoru. Pro připojení napětí do konektoru budeme potřebovat DC zdroj s koncovkou, která má velikost 5,5/2,1 mm a na středovém kolíku kladný pól.  

Pro napájení může být využit jakýkoliv DC zdroj, který má napětí od 6-24 V.

Doporučujeme používat napájecí zdroj 12V/3A, protože při využití takového zdroje nemohou nastat žádné komplikace. 

Pro napájení je dále možné použít různé akumulátory či baterie. Je možné používat například 9V, 4 x AA články a podobné.

Používáme Micro:bit rozhraní

Programovatelné RGB LED - WS2812b

1.) Ovládání led diod nenajdeme v klasické nabídce pro programování, a proto ho musíme doplnit. Pro doplnění je potřeba kliknou v menu na advanced a na poslední ikonku extensions. Po rozkliknutí extensions se nám otevře vyhledávácí okno, v kterém vyhledáme rozšíření neopixel a rozšíření doinstalujeme.

  • Advanced > Extensions > Neopixel

2.) Po instalaci můžeme najít rozšíření přímo v menu pod názvem Neopixel.  

3.) Dále si budeme musel nastavit pin na kterém máme LED připojení a počet LED, které budeme ovládat. Proto do bločku „set strip“ zadáme do kolonky Pin „P16“ a do kolonky leds „8“.

4.) Následně můžeme otestovat funkčnost zobrazením všech diod pomocí funkce rainbow.

Pro bližší informace a vysvětlení detailních funkcí každého bločku v rozšíření neopixel, můžete na bloček kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit možnost „help“.

 

PWM rozšíření - DC motory, Servo motory

1.) Pro práci s periferií PWM potřebuje doplnit, do prostředí makecode, rozšíření PCA9685, protože toto rozšíření se v klasické nabídce nevyskytuje. Pro doplnění je potřeba kliknou v menu na advanced a na poslední ikonku extensions. Po rozkliknutí extensions se nám otevře vyhledávácí okno, v kterém vyhledáme rozšíření PCA9685 a rozšíření doinstalujeme.

  • Advanced > Extensions > PCA9685
 
Jedná se o integrovaný driver modulovaného signálu PWM, který budeme používat pro buzení servo motorů, DC motorů, LED diod a jiných dalších připojených zařízení.

2.) Po instalaci se nám v menu bločků zobrazí rozšíření PCA9685.

3.) Jako první krok musíme při spuštění programu vykonat reset periferie pca9685 a proto hned na začátku programu použijeme bloček reset.

Do bločku reset zapíšeme číslo 64 (decimálně) nebo 0x40 (hexadecimálně). Jedná se adresu driveru na komunikační sběrnici s micro:bitem. Jak si chceme vyměnit data s tímto obvodem, musíme použít správnou adresu na které se nachází. 

4.) Pro práci s kontinuálním servo motorkem budeme využívat bloček „set c r“. Kde x je požadovaná rychlost v rozmezí {-100;100}

  • Set c r servo position „Servo1“ „x“ „64“.

5.) Jako ukázku funkce zde máme malý program, který nám bude v intervalu 1 sekundy měnit směr otáčení servo motorku.

 

V případe zájmu o podkladové materiály nebo pokud budete mít jakékoliv otázky tak nás můžete kontaktovat na emailu:

pavel.safl@omgrobotics.com

Poznámka: 

  • Tento výrobek netvoří samostatný funkční celek a může vyžadovat odbornou montáž.
  • Fotografie výrobků odpovídají reálnému produktu, ale ve výjimečných případech se může lišit, například v barevném provedení.
  • Příklady využití najdete v sekci projekty.