Joystick - návod

Obsah

Připojení k rozšíření

Joystick opatrně připojíme pomocí konektoru na spodní straně desky joysticku na horní stranu s piny rozšíření základní desky MB2.

Správného připojení docílíme, tak že díry rozšiřující desky a joysticku jsou v ose viz. obrázek. Při připojování nevyvíjíme příliš velký tlak na desky, protože může dojít k poškození.

 

Práce s joystickem

1) Joystick samotný je elektricky připojený k pinům micro:bitu na piny:

  • P1
  • P2
 
2) Pro práci s joystickem budeme používat bločky analog read. Joystick můžeme pro ovládání použít v různých režimech. 
 Můžeme se rozhodnout jestli budeme vyhodnocovat konkrétní polohy nebo budeme ovládat naší aplikaci lineárně.
 

Práce s tlačítky

Práce s tlačítky na joysticku je trochu náročnější, jako přímo s tlačítky na micro:bitu. Není ale vůbec problém i tuto aplikaci zvládnout, když víme jak na to.

  1. Pro ovládání tlačítek budeme používat bločky „pullUP“ na konkrétní piny micro:bitu.
  2.  Následně budeme číst logické stavy na tlačítkách.
  • log.0 – nám značí zmáčknuté tlačítko
  • log.1 – nám značí nezmáčknuté tlačítko

Poznámka: 

  • Tento výrobek netvoří samostatný funkční celek a může vyžadovat odbornou montáž.
  • Fotografie výrobků odpovídají reálnému produktu, ale ve výjimečných případech se může lišit, například v barevném provedení.
  • Příklady využití najdete v sekci projekty.

V případe zájmu o podkladové materiály nebo pokud budete mít jakékoliv otázky tak nás můžete kontaktovat na emailu:

pavel.safl@omgrobotics.com