Pokladnička pro micro:bit

Vytiskněte a poskládejte si požírače peněz, který vám bude šetřit peníze. Stačí si zapojit tiskárnu a můžete se pustit do tisku. Pokladnička pro micro:bit je vhodná pomůcka, která vám ráda pomůže při školních akcích. 

coin_eater

Co všechno se s pokladnička pro micro:bit dá dělat?

 • V první řadě je s ní hromada užitečné zábavy
 • Pochopíte složitější hnací mechanismus
 • Dozvíte se jak funguje IR senzor
 • Našetříte si na užitečné vybavení 
 • Buďte kreativní a doplňte pokladničku o vlastní díly z 3D tiskárny 
 • Vytvořte vlastní robo monstrum na požírání peněz

Obsah

Info

Coin Eater je projekt, který přeměňuje běžnou pokladničku na inteligentní zařízení pro systematické šetření peněz. Díky infračervenému senzoru dokáže automaticky detekovat vložené mince a uložit je dovnitř. Tímto způsobem vám umožní zábavným a efektivním způsobem sledovat, jak se vaše úspory postupně navyšují.

Projekt Coin Eater je ideální pro všechny věkové kategorie a nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Jednoduché ovládání a intuitivní funkce ho činí skvělým nástrojem pro finanční gramotnost a zábavným způsobem, jak začít systematicky šetřit peníze

IR senzor

IR senzor, neboli InfraRed senzor funguje na principu infračervené diody a optického přijímače.

Infračervená dioda vyšle světelný puls, který se odrazí od případné překážky zpět a je zachycen optickým detektorem. Podle množství světla dopadajícího na optický detektor je předmět buď blízko nebo daleko.

Specifikace

 • Napájení: 3,3 – 5 V
 • Detekční rozsah: 1-15 mm
 • Výstup: log. 0 nebo 1 + analogové hodnoty
 • Rozměry: 3,2 x 1,7 cm
 • Komparátor: LM393
Infračervený optický senzor pro micro:bit

Potřebné komponenty

IR Snímač
Rozšíření MB2
Micro:bit a USB kabel
Dupont vodiče
STL model
180°servo motor

Zapojení

Rozšíření MB2

V pokladničce je jeden IR senzor, který se zapojuje 3 vodiči Dupont a tlačítko, které se zapojuje 2 vodiči.

Na IR senzoru jsou 4 piny – VCC (napájení), GND (uzeměnní), D0 (Digitální signál) a A0 (Analogový signál). IR senzor se zapojuje do rozšiřující desky následovně. Všechny duponty zapojíme do pinu 2 a to tak, že signálový kolík DO do žluté signálové lišty, VCC do bílé napájecí lišty a GND černé uzemňovací lišty.

Na tlačítku jsou 3 piny – C, N0 a NC. Tlačítko zapojujeme s piny C a N0. Pin C zapojíme do rozšiřující desky na P1 do žluté signálové lišty, pin N0 zapojíme do černé uzemňovací lišty.

A nakonec zapojíme servomotor do pinu 0 tak, že žlutý dupont bude zapojen do žluté lišty. 

Více informací najdete návodu na sestavení.

Doporučení

Při prvním spuštění pokladničky je třeba nastavit citlivost IR senzoru. Začnete tím, že křížový šroubovák vložíte do modrého čtverce na senzoru. Pomocí otáčení šroubováku jste schopni si nastavit bod sepnutí. Tím si sami určíte, kdy chcete, aby se senzor zapnul.

Upozornění

Při zapojování musí být rozšiřující deska vypnutá a micro:bit odpojený od napájení.

Testovací program

Pro úpravu programu je nutné přejít do programovacího prostředí Make Code, do kterého se dostaneme po kliknutí na tlačítko upravit, nacházející se v pravém horním rohu okna s ukázkovým programem.

Tento kód funguje tak, že pokladnička reaguje na detekci mince.

Nejdříve si nastavíme piny P1 a P2 tak, aby byly připraveny na detekci. Princip celého programu spočívá v tom, že micro:bit neustále čeká na to, dokud se nepřeruší signál. Signál se přeruší tak, že pokladničku nakrmíte mincí. Pin P2 následně vydá signál, který spustí servomotor. Ten se otočí na hodnotu 180 a pomocí ramen otevře pokladničku. V této poloze počká 500 ms. Poté se servo otočí na hodnotu 90. Posledním krokem je, že program vyčká 1 vteřinu, než celý proces dojede. Následně pokladnička čeká na další minci. Ale pozor, pokladnička je hrozně nenasytná!

Úkoly

Úloha 1: Oživte pokladničku dvěma vodiči a hliníkovou lepící páskou

Na místo IR senzoru použijte 2 vodiče, které umístíte na lopatku. Následně je přilepte hliníkovou lepící pásku a zjistěte, jestli pokladnička lépe rozezná, zda je o kovovou minci.

Úloha 2: Naprogramujte pokladničku, aby měnila náladu

Upravte program tak, aby se pokladnička ne vždy otevřela. Když se neotevře, zazní vám tón indikující, že jste udělali něco špatně.

Ke stažení