Anemometr pro micro:bit

Vytiskněte a poskládejte si anemometr pro micro:bit, který bude měřit rychlost venkovního větru, nebo vám řekne, jak silný dech máte. Zapojte 3D tiskárnu a pusťte se do tisku. Projekt Anemometr je vhodný pro všechny věkové kategorie a nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Díky jednoduchému ovládání a intuitivním funkcím se stává užitečným nástrojem pro sledování rychlosti větru a zábavným způsobem, jak lépe porozumět meteorologii.

Co všechno se s ním dá dělat?

  • Zjistíte, jak moc máte silné plíce

  • Naplánujte si venkovní aktivity dle naměřených údajů.

  • Dozvíte se jak funguje IR senzor

  • Sledujte změny v rychlosti větru v reálném čase

  • Doplňte anemometr o teplotní čidlo a vytvořte si meteostanici

Obsah

Informace:

Projekt Anemometr pro micro:bit je vhodný pro všechny věkové kategorie a nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Díky jednoduchému ovládání a intuitivním funkcím se stává užitečným nástrojem pro sledování rychlosti větru a zábavným způsobem, jak lépe porozumět meteorologii. Anemometr s IR senzorem (infračerveným senzorem) je zařízení, které měří rychlost větru nebo intenzitu proudění vzduchu pomocí infračerveného světla. Princip spočívá ve vysílání signálu IR diodou, která svítí na lopatkový systém uvnitř anemometru. Poté se signál odrazí od lopatky a dopadne na přijímač IR senzoru. Senzor pak pošle data do micro:bitu a ten spočítá rychlost mezi jednotlivými pulzy. 

Upozornění:

  • Celá aparatura není vhodná pro venkovní použití bez dalšího vylepšení. 
  • Všechny prvky nesmí přijít do styku s vodou 

Potřebné vybavení​

Potřebné vybavení:

IR Snímač
Rozšíření pro micro:bit
Micro:bit a USB kabel
Dupont vodiče
STL model

Zapojení:

Připojení IR senzoru k rozšíření 

V anemometru je jeden IR senzor (který se zapojuje 3 vodiči (dupont)). Na senzoru jsou ale 4 piny – VCC (napájení), GND (uzeměnní), D0 (Digitální signál) a A0 (Analogový signál). IR senzor se zapojuje do rozšiřující desky následovně. Všechny duponty zapojíme do pinu 0 a to tak, že signálový vodič DO do žluté signálové lišty, VCC do bílé napájecí lišty a GND černé uzemňovací lišty.

Při prvním spuštění anemometru je třeba nastavit ostrost IR senzoru. Začnete tím, že křížový šroubovák vložíte do modrého čtverce na senzoru. Pomocí otáčení šroubováku jste schopni si nastavit bod sepnutí. Tím si sami určíte, kdy chcete, aby se senzor zapnul.

Při zapojování musí být rozšiřující deska vypnutá a micro:bit odpojený od napájení.

Ukázkový program:

Měření rychlosti větru na micro:bitu 

Program začíná tak, že si nastaví proměnné pro ukládání informací o rychlosti větru v různých jednotkách. Následně opakuje část kódu, která sleduje signál z větrného kola. Když senzor detekuje otáčku kola, počet otáček se započítá. Pak program měří čas a každou sekundu provede výpočty: spočítá, jak rychle se kolo otáčí za sekundu, potom určí, jak rychle se celé kolo otáčí a přemění to na rychlost větru v různých jednotkách. Nakonec se výsledná rychlost větru zobrazí na displeji

Pokud se vám správně nezobrazuje kód, tak klikněte zde:

Úkoly:

1. Rozšiřte anemometr o displej TM1637 
    • Na displeji micro:bitu zobrazte celkový počet otáček a na displeji TM1637 zobrazte rychlost větru.

Ke stažení:

V případe zájmu o podkladové materiály nebo pokud budete mít jakékoliv otázky tak nás můžete kontaktovat na emailu:

info@omgrobotics.com