Návrh DPS (PCB)

Zaoberáme sa aj amatérskym návrhom plošných spojov. Návrh dosky plošných spojov ide ako ruka v ruke s konštrukčnými postupmi ktoré aplikujeme na robotoch či iných projektoch. Za každých okoľností sa nedá použiť štvorcová doska s ľubovoľným rozmerom, a preto sa väčšinou musíme prisôsobiť zadaným rozmerom, nechceme si predsa dať vyrobiť DPS v hodnote stoviek euro. a preto štandardným základom je obojstranná doska, minimálna hrúbka vodivej cesty 6mil, izolácia 6mil a minimálny otvor prekovu 0,3mm. Výrobu DPS zasielame do ďalekej číny, doposiaľ výrobky spĺňali všetky naše očakávania.

Pre viac info o návrhu DPS: jakubmimlich@yahoo.com

Autor: Jakub Mimlich