Váha pro micro:bit

Vytiskněte a poskládejte si přípravek, díky kterému pochopíte, jak funguje tenzometr! Zapojte 3D tiskárnu a pusťte se do tisku.

Co všechno se s ním dá dělat?

  • Zjistíte, co to je tenzometr.
  • Pochopíte, jak funguje ohybový snímač zatížení.
  • Doplňte přípravek o led pásek a vizuálně měřte zatížení.
  • Příprava surovin pro školní experimenty

Obsah

Info

Projekt Váha je vhodný pro všechny věkové kategorie a nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Díky jednoduchému ovládání a intuitivním funkcím se stává užitečným nástrojem pro měření zatížení, což nám dá informaci o váze předmětu.

Tenzometr se připojuje k OMG Robotics rozšíření MB3, do kterého jednoduše připojíte micro:bit. Váha je uzpůsobena hlavně pro rozšíření MB3, ale můžete připojit pomoci dupont kabelů váhu i k jiným rozšířením pro micro:bit.

Tenzometr

  • Tenzometr je typ senzoru, který se používá k měření napětí nebo deformace na základě mechanického namáhání. Konkrétně jde o typ tenzometru, který je navržen pro měření tahové nebo tlakové síly.
  • Když je na tenzometr přenesena tahová nebo tlaková síla, dochází k deformaci tenzometru, což vede ke změně jeho elektrického odporu. Tato změna odporu je zaznamenána a měřena elektronickým obvodem, který může převést tuto změnu na odpovídající hodnotu napětí nebo síly. 

Specifikace

  • Napájení: 3 – 5 V 
  • Rozsah: 0 – 1 kg
  • Upevňovací závity: M4
tenzometricky snímač pro microbit

Potřebné komponenty

3D tištěné dílky

Micro:bit

Tenzometrický snímač

Rozšíření MB3

Dupont kabely

Led displej

Zapojení

Zapojení k rozšiřujicí desce MB3

Tenzometr se zapojuje pomocí čtyř vodičů. Na převodníku nalezneme pin VCC (napájení), GND (uzemnění), DT (signál) a SCK (signál). Pin VCC zapojíme do bílé napájecí lišty na desce, která dodá napětí 3,3V. Pin DT zapojíme do pinu 0 (P0), pin SCK zapojíme do pinu 8 (P8) a nakonec to uzemníme tak, že GND zapojíme do černé uzemňovací lišty.
Hodinový displej TM1637 má čtyři vodiče – VCC, GND, CLK a DIO. VCC zapojíme do bílé napájecí lišty na desce, která dodá napětí 3,3V. Kolík označený CLK zapojíme do pinu 1 (P1), kolík DIO zapojíme do pinu 2 (P2) a nakonec uzemníme zapojením GND vodiče do černé lišty na desce. 

Více informací najdete návodu na sestavení.

Při zapojování musí být rozšiřující deska vypnutá a micro:bit odpojený od napájení. 

Testovací program

Základní funkce

 

Pro úpravu programu je nutné přejít do programovacího prostředí Make code.

 
Po správném zapojení se nám spustí měření údajů z tenzometru. Na displeji se zobrazí průměrná hodnota z 10 čtení.

Úkoly

Úloha 1: Kontinuální měření

Doplňte váhu o led pásek. Program pak upravte tak, že si určíte jednu správnou hmotnost. Díky tomu jste schopni porovnávat a vidět rozdíly mezi jednotlivými měřeními. Jednoduše si tak můžete zobrazit, jestli má nějaký objekt požadovanou hmotnost.

Úloha 2: Průměrování hodnot

Upravte program, tak aby průměroval pět po sobě jdoucích měření

Ke stažení