Laser pro micro:bit

Vytiskněte si a poskládejte přípravek, díky kterému pochopíte, jak funguje fotorezistor a laser! Zapojte 3D tiskárnu a pusťte se do tisku.

pripravek_Laser_thumbnail

Co všechno se s ním dá dělat?

 • Zjistíte, na jakém principu funguje fotorezistor
 • Pochopíte, jak funguje laser
 • Doplňte přípravek displej a zobrazte si počet přerušení signálu

Obsah

Info

Přípravek Laser je vhodný pro všechny věkové kategorie a nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Díky jednoduchému ovládání a intuitivním funkcím se stává užitečným nástrojem pro sledování principu laseru a fotorezistoru. Laser a fotorezistor se připojuje k OMG Robotics rozšíření MB1, MB2 a MB3, do kterého jednoduše připojíte micro:bit.

Laser

Jedná se o elektronické zařízení, které generuje tenký paprsek laserového světla. Tento laser je napájen napětím o úrovni 5 V. Svou optikou soustředí světlo do jednoho bodu, jiné typy mohou vytvářet různé vzory a efekty.

Specifikace

 • Napájení: 3,3 – 5 V
 • Proud: 20 mA
 • Barva laseru: Červená (650 nm)
 • Tvar paprsku: Bod
 • Třída laseru: IIIA
laser pro microbit

Fotorezistor

Fotorezistor je elektronická součástka, která reaguje na světlo. Jeho fungování je založeno na principu změny elektrického odporu v závislosti na intenzitě světla, která na něj dopadá.

Když na fotoodpor dopadá světlo, energie světelných fotonů vyvolává v polovodičovém materiálu elektronové páry. Tyto páry jsou schopny přenášet náboj přes materiál fotoodporu. Čím větší je intenzita světla, tím více elektronových párů je generováno a tím pádem je nižší elektrický odpor fotoodporu.

Specifikace

 • Napájení: 3,3 – 5 V
 • Proud: 15 mA
 • Výstup: log. 0 nebo 1 + analogové hodnoty
 • Rozměry: 3,2 x 1,7 cm
 • Komparátor: LM393
světelný senzor pro micro:bit

Potřebné komponenty

Fotorezistor

Laser

micro:bit a USB kabel

Rozšíření pro microbit

Dupont vodiče

Zapojení

Zapojení k rozšiřující desce MB3

Fotorezistor

Fotorezistor se zapojuje pomocí tří vodičů. Na senzoru nalezneme kolík VCC (napájení), GND (uzemnění) a DO. Kolík VCC zapojíme do bílé napájecí lišty na desce, která dodá napětí 3,3V. Kolík DO zapojíme do pinu P1 a nakonec to uzemníme tak, že GND zapojíme do černé uzemňovací lišty.

Laser

Laser má pouze dva vodiče – červený VCC a modrý GND. VCC zapojíme do 5V červené lišty (můžeme zapojit i do bílé lišty 3V3, ale paprsek nebude tak silný). Laser uzemníme zapojením GND vodiče do černé lišty na desce.

Upozornění

Při prvním spuštění přípravku je třeba nastavit ostrost fotorezistoru. Začnete tím, že křížový šroubovák vložíte do modrého čtverce na senzoru. Pomocí otáčení šroubováku jste schopni si nastavit bod sepnutí. Tím si sami určíte, kdy chcete, aby senzor sepnul.

Při zapojování musí být rozšiřující deska vypnutá a micro:bit odpojený od napájení.

pripravek_Laser_schematic

Testovací program

Pro úpravu programu je nutné přejít do programovacího prostředí Make Code, do kterého se dostaneme po kliknutí na tlačítko upravit, nacházející se v pravém horním rohu okna s ukázkovým programem.

Program začíná tak, že si nastavíme pin P0 na ráz, neboli přerušení signálem z fotorezistoru. Dále si nastavíme Pin P1 na Neopixel (náš led pásek).

Následně se ve smyčce opakuje jednoduché porovnání. Pokud se signál přeruší, led pásek začne svítit jinou barvou, než pokud signál přerušen není.

Úkoly

Úloha 1: Rozšíření o displej TM1637

Přípravek rozšiřte o displej TM1637. Na něm pak zobrazte počet přerušení signálu a tak si z přípravku vytvořte jednoduchý counter.

Ke stažení