Třídička mincí

Chytrá pokladnička s automatickým tříděním a počítám mincí ti udrží tvé úspory pod kontrolou. Měj přesný přehled kolik máš naspořeno a pohlídej si, aby ti jen tak někdo neodcizil tvoje úspory. 

tridicka

Co všechno se s ní dá dělat?

  • Počítání vašich finančních prostředků třídy, například při jarmarku
  • Naučím se pracovat s infra snímači
  • Nekonečná zábava při programování a ladění programu
  • Naučíme se jednoduchou matematiku při programování
  • Naučím se pracovat s penězi
  • Dokonči projekt a vytvořím zásobník na mince

Obsah

Info

Coin sorter, neboli česky třídička mincí, slouží především k třídění hotovosti, aby se zbytečně neztrácel čas při následném počítání mincí. Taková třídička je fajn pomocník, ale co kdyby jsme si přidali trochu informatiky a usnadnili si práci při následném počítání? Díky micro:bitu si tuto třídičku oživíme a ta nám bude počítat a třídit drobné mince a my budeme přesně vědět kolik jsme už třeba na jarmarku vydělali, bez jakékoliv námahy s počítáním.  

Pro snímače mincí využijeme infra snímač, který umístíme do ceste kam bude padat samotná mice. Když spadne okolo snímače mince, tak jí snímač zaznamená a pošle signál  do micro:bitu. Micro:bit zpracuje příchozí informaci a vypíše hodnotu například na displej.  

Samotná třídička je vytisknutá za pomoci 3D tiskárny a je velmi jednoduchá na poskládání. Náš model nedisponuje sběrnou nádobou, abyste si zkusili například v TinkerCadu takovou nádobu navrhnout.

Potřebné komponenty

IR Snímač

Rozšíření pro microbit

micro:bit a USB kabel

Dupont vodiče

3D model (výtisk)

Zapojení

Připojení k micro:bitu

Coin sorter můžeme sestrojit pomocí jakéhokoliv rozšíření OMG Robotics. Schéma zapojení ukazuje způsob, jakým připojit výstupní signál z modulku k micro:bitu a současně také napájení potřebné elektroniky.

Pro zjednodušení zapojení jsou ve schématu spojené kladné a záporné póly napájení.

Bližší popis k zapojení najdete v návodu pro sestavení.

Při zapojování musí být rozšiřující deska vypnutá a micro:bit odpojený od napájení.

Testovací program

Počítame mince jedné hodnoty

Ukázkový program počítání mincí se stejnou hodnotou pomocí jednoho snímače. Program je posléze jednoduché upravit pro počítání všech mincí. 

Mince budeme detekovat pomocí bločku snímej pulz. Padající mince je detekovaná snímačem jen na velmi krátkou dobu, a tudíž můžeme tvrdit, že detekce mince se tváří jako pulz. Kdybychom použili logické snímání v nekonečné smyčce, mohlo by se stát, že by nám program nestíhal mince zpracovávat a mohlo by docházet k chybám.  

Po detekování budeme jen připočítavat hodnoty do námi vytvořené proměnné pro danou hodnotu. Do druhé proměnné si můžete ukládat celkovou napočítanou hodnotu.

Úkoly

Úloha č.1: Počítání mincí

Zadání: 

Doplňte program o počítání všech hodnot mincí..

Jak na to:

Rozšiřte ukázkový program, a to tím způsobem, že budete postupně kopírovat bločky pro všechny snímače na třídičce minci. 

Úloha č.2: Zobrazení celkové hodnoty

Zadaní:

Zobrazte celkovou naspořenou částku na displeji micro:bitu

Úloha č.3: Zvukové efekty

Zadaní:

Doplňte program o zvukové efekty padající mince.

Jak na to:

Ze záložky hudby najděte vhodný zvuk padající nebo započítané mince. Dále najděte v programu vhodné místo kam generování zvuku umístit, tak aby jsme nezabránili fungování celého programu.

Úloha č.4: Externí displej

Zadaní:

Zobrazte jednotlivé hodnoty na externím LED nebo LCD displeji.

Jak na to:

K základní desce si musíme připojit externí displej a následně ho doplníme do programu a budeme na něm zobrazovat samotné naspořené hodnoty.

Ke stažení

V případe zájmu o podkladové materiály nebo pokud budete mít jakékoliv otázky tak nás můžete kontaktovat na emailu:

jakub.mimlich@omgrobotics.com