Snímač teploty DS18b20 – micro:bit

Vítejte na projektu, kde se naučíme pracovat se snímačem teploty ds18b20, který je v integrovaném voděodolném pouzdře pro umožnění měření kapalin. Snímač je schopen měřit teplotu s přesností +/-0,5°C. Jedná se o jednoduchý snímač, který umožňuje přesné měření bez potřeby kalibrace a dalšího nastavení.

 

Co všechno se s ním dá dělat?

 • Měření teploty
 • Sledovaní přechodových dějů
 • Dá se integrovat do projektů
 • Zvládá připojení na další hardware

Obsah

Info

Digitální teploměr DS18B20 poskytuje 9bitový až 12bitové Celsia měření teploty a má funkce alarmu s trvale uživatelsky programovatelnou horní částí a spodní spouštěcí body. DS18B20 komunikuje přes 1-Wire sběrnici, která podle definice vyžaduje pouze jeden datová linka (a zem) pro komunikaci s centrálou mikroprocesor. Kromě toho může DS18B20 odvodit napájení přímo z datové linky („parazitní napájení“), eliminuje potřebu externího napájení. Každý DS18B20 má jedinečný 64bitový sériový kód, který umožňuje více DS18B20 fungovat na stejném 1-Wire autobus. Je tedy snadné použít jeden mikroprocesor ovládat mnoho DS18B20 rozmístěných na velké ploše. Mezi aplikace, které mohou těžit z této funkce, patří Řízení prostředí HVAC,  monitorování teploty systémy uvnitř budov, zařízení nebo strojů a systémy monitorování a řízení procesů. 

Specifikace:

 • Pracovní napětí: 3,0V – 5,5V
 • Rozsah měření: -55°C až 125°C
 • Chyba měření: ±0,5

Potřebné vybavení​

Snímač s převodníkem

Rozšíření pro microbit

micro:bit a USB kabel

Dupont vodiče

Dupont kabel 20 cm samice/samice

OMG Robotics přípravěk (volitelné)

LCD displej (volitelné)

LED 7-segment (volitelné)

Zapojení

Připojení snímaču s LCD modulem

Ukázka zapojení snímaču teploty s LCD displejem k microbitu, za použití rozšiřovací desky MB2.

Návod k obsluze rozšiřovací desky MB2 na následujícím odkaze.

Teploměr - Modul

Popis vývodů pro kabel dupont
 • Žlutá      –  Y
 • Červená – R
 • Černá     –  B

Modul - MB2 (micro:bit)

Popis zapojení na rozšíření MB2
 • Sig    – P0 (žlutá signálová lišta)
 • VCC  – 3,3V (bílá kladná napájecí lišta)
 • GND – GND (černá záporná napájecí lišta)
Zapojení můžeme realizovat i jinak, ale musíme si dát pozor, abyste v programu nastavili správný signálový pin desky.

Zapojení LCD a MB2

 • VCC  –  3V3 (kladné napětí)
 • GND –  GND (záporné napětí)
 • SCL   –  SCL (hodinový signál)
 • SDA  –  SDA (datový kanál)

Testovací program

Zobrazení teploty LCD displeji

Vpravo můžeme vidět vzorový program, který nám, pokud správně vše zapojíme, bude fungovat rovnou po stažení do micro:bitu. Po stažení se nám na displeji zobrazí text a následně se spustí měření údajů ze snímače teploty. V případě špatného zapojení, se na displeji micro:bitu zobrazí chybová hláška. 

 • Popis programu: 
  • Při startu musíme nastavit displej za pomocí bločku connect LCD at I2C. Adresa se nikdy při použití displeje LCD1602 nemění, tudíž je tam vždy hodnota 39. 
  • Dále je nutné při startu udělat znak pro zobrazení stupně za pomocí bločku make charakter. 
  • V části která poběží ve smyčce je nutné nastavit zobrazení už námi zvolený popis, tedy pro měření teploty např. „temperature“. Pro vypisování na displej používáme bločky z sekce MakerBit, kde vybíráme bločky z LCD. 
  • Tento nápis musíme umístit na displej a to za pomocí pozice, kde má začít a udáme mu délku. Když bude mít popis více než 16 znaků, tak se přepíše na druhá řádek. 
  • Druhý řádek programujeme stejně jen jako ten první jen na něm zobrazujeme hodnotu z teplotního čidla. K tomu využijeme bločky ze sekce DS temp. Musíme nastavit na jakém pinu máme zapojený signál z čidla a teplota se nám zobrazí na displeji. Dále použijeme matematické funkce pro zaokrouhlování. 
  • Dále už jen přidáme patřičné znaky, aby teplota měla správné jednotky.
  • V sekci DS Temp můžeme vzít bloček „temperature sensor error“, který nám bude signalizovat špatně zapojené čidlo.
 • Originál návod a bližší informace k knihovně naleznete v nápovědě konkrétních bločků pro teploměr.

Zobrazení teploty na displeji micro:bitu

Pokud nemáte po ruce displej, tak je možné zobrazovat teplotu na displeji micro:bitu. Programování je totožné jako návod výše jen nepoužívám bločky pro externí LCD, ale bločky pro zobrazování na micro:bitu. Po správném zapojení se na displeji bude zobrazovat měřená teplota.

V případe zájmu o podkladové materiály nebo pokud budete mít jakékoliv otázky tak nás můžete kontaktovat na emailu:

pavel.safl@omgrobotics.com