Měření kyslíku

Práce se snímačem kyslíku. Tento snímač nám umožňuje měřit koncentraci kyslíku v námi měřeném prostředí. Snímač je zkalibrován od výrobce a není ho potřeba kalibrovat jako ostatní snímače. Tento snímač je vhodný pro jednoduché projekty a úlohy ve škole nebo v laboratoři. Snímač můžeme jednoduše připojit k microbitu za pomoci naší rozšiřující desky MB2 a přibalených vodičů.   

Jako ukázku zde máte nahraný jednoduchý program, který vám umožní pochopit, jak snímač funguje a jak jednoduše se programuje. S snímačem je možné měřit například kvalitu ovzduší, koncentraci kyslíku při pokusech nebo měřit koncentraci kyslíku při zakrytí svíčky nádobky. 

Co budeme potřebovat?

 • Snímač O2 Dfrobot
 • Vhodný přípravek na kterém můžeme pozorovat změnu kyslíku
 • Jednu z rozšiřovacích desek OMG Robotics MB1 / MB2
 • Propojovací vodiče Dupont
 • LCD displej pro zobrazení veličiny

Zapojení

Snímač O2 - Microbit

 • Modrý – SCL
 • Zelený – SDA
 • Červený – 3V3
 • Černý – GND

LCD - Microbit

 • VCC – 3V3
 • GND – GND
 • SCL – SCL
 • SDA – SDA

Info

 • Detekovaný plyn: Kyslík / Oxygen (O2)
 • Měřící rozsah: 0~25%Vol
 • Pracovní napětí: 3.3~5.5V DC
 • Pracovní proud: <5mA
 • Výstupní signál: I2C, UART (0~3V), analog voltage Working
 • Pracovní teplota: -20~50℃
 • Pracovní vlhkost: 15~90%RH (během měření nesmí kondenzovat voda)
 • Životnost: >2 years ( in the air )

Testovací program

Po správném naprogramovaní se na displeji zobrazí měřená hodnota ze snímače O2. 

 • V programu používáme rozhraní I2C pro komunikaci se snímačem
 • Správná měřená veličina, po úspěšném čítaní ze snímače, je uložená v proměnné Con2. S touto proměnnou můžeme dále pracovat
 • Koncentrace kyslíku se nám zobrazuje na připojeném LCD displeji a současně se informace odesílá po seriovém rozhraní do PC. Pomocí vhodné aplikace je možné tento údaj zobrazit.
 • V programu je možné změnit zobrazování například pomocí LED segmentu displeje, nebo jiného zobrazovacího prvku který nám umožní zobrazit měřenou veličinu.

V případe zájmu o podkladové materiály nebo pokud budete mít jakékoliv otázky, tak nás můžete kontaktovat na emailu:

pavel.safl@omgrobotics.com